Carpaţii Occidentali

Limite:

-între Valea Dunării(S) şi Valea Someşului(N)

Caracteristici:

– altitudinile sunt mai coborâte

– substratul petrografic este mai diversificat

– au un aspect discontinuu, fiind întrerupţi de văile Mureşului, Timişului ş.a.

Subdiviziuni:

  • M-ţii Banatului (În partea sudică: M-ţii Semenic – vf. Semenic 1.446m, M-ţii Almăjului, Locvei, Aninei, Depr.Almăjului   pe râul Nera/ În N- M-ţii Poiana Ruscă,Vf.Padeş 1.374m)
  • M-ţii Apuseni (M-ţii Bihor 1.849m, M-ţii Vlădeasa, Muntele Mare, M-ţii Trascăului,  Metaliferi, Zarandului, Codru-Moma, Pădurea Craiului, Depr.Haţeg,Zarand,Beiuş)

– zone carstice: Scărişoara, Cetăţile Ponorului, Peştera Urşilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>