Podisul Getic

->  Numit şi Piemontul Getic, se află în continuarea directă, spre sud, a Subcarpaţilor Getici

-> Este format din depuneri sedimentare înclinate foarte uşor de la nord spre sud (piemont)

-> În alcătuirea lor predomină pietrişurile

-> Suprafaţa este intersectată de văi adânci (Jiu, Olt, Argeş şi afluenţii lor)

-> Sunt fragmentaţi în mai multe sectoare (platforme): Platforma Strehaiei, Jiului, Olteţului, Cotmeana, Argeşului, Cândeşti)

-> Culmile deluroase au un aspect foarte neted şi scad în altitudine de la N la S.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>