Podisul Mehedinți

-> Cuprins între Motru, Dunăre şi Pod Getic

-> Structura şi relieful sunt asemănătoare munţilor, iar ca altitudine, este asemănător dealurilor

-> Pe suprafeţe mari se întâlnesc roci calcaroase pe care se dezvoltă fenomene carstice (peşteri, cursuri subterane)

-> La contactul Podişului Mehedinţi cu Dunărea există un sector mai îngust al fluviului, denumit Porţile de Fier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>