Podisul Dobrogei

Limite:

- între Dunăre şi Marea Neagră

Caracteristici:

– partea centrală (Pod.Casimcei) este alcătuită din roci foarte vechi (“şisturi verzi”),care fac parte din lanţul M-ţilor Caledonieni

– partea nordică (M-ţii Măcinului) este formată din roci vechi (granite), care aparţin Europei hercinice

– partea de sud (Pod.Dobrogei de Sud) este formată din roci mai recente (calcare,gresii), foarte larg ondulate  cu frecvente abrupturi

– pe mari întinderi este acoperit cu un strat de loess

– partea centrală şi nordică este înclinată de la Dunăre spre mare, partea sudică este înclinată dinspre mare spre Dunăre

– este o unitate de mare originalitate, o regiune singulară şi la nivelul continentului

Subdiviziuni:

Masivul Dobrogei de Nord (M-ţii Măcinului 467m vf. Greci, Pod.Babadag, Culmea Niculiţelului, Dealurile Tulcei).

Podişul Dobrogei Centrale (Pod.Casimcei) este străbătut de râul Casimcea.

Podişul Dobrogei de Sud –în porţiunea mai joasă s-a construit Canalul Dunăre-M.Neagră. Spre est-  relief litoral (cu faleză şi plajă). Este străbătut de văi foarte adânci şi paralele, de la SE spre NV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>