Clima

Factorii care determină şi influenţează clima:

 • poziţia geografică pe Glob determină caracterul temperat al climei
 • poziţia aproape centrală în cadrul continentului îi dă caracterul de climă continentală
 • circulaţia generală a maselor de aer preponderent de  la vest influenţează, mai ales, regimul precipitaţiilor
 • circulaţia frecventă din N şi NE determină zăpezi şi geruri
 • relieful determină o etajare pe altitudine a caracteristicilor climatice principale
 • diferenţa de latitudine dintre S şi N ţării
 • Marea Neagră exercită o influenţă redusă şi limitată   la zona litorală

Sectoarele de influenţă climatică:

 1. climatul cu influenţe oceanice, în centrul şi V ţării
 2. climatul cu influenţe submediteraneene, în SV
 3. climatul de ariditate, în partea estică
 4. climatul cu influenţe scandinavo-baltice, în N
 5. climatul cu influenţe pontice, în extremitatea estică
 6. sectoare cu climat de tranziţie

Caracteristicile elementelor climatice:

– regimul şi repartiţia temperaturii aerului -temperatura medie anuală scade de la S la N şi în altitudine: 3 etaje termice – cald (cu valori peste 10°C), mediu (între 10°C şi 6°C) şi  rece (sub 6°C).

– precipitaţiile atmosferice scad de la V la E şi cresc în altitudine

– regimul eolian – cele mai frecvente vânturi de pe teritoriul ţării noastre sunt vânturile de vest (în V), crivăţul (în partea estică şi C. Română). În anumite depresiuni submontane există vânturi cu caracter de föehn.

Etajele de climă:

 1. climatul alpin (la peste 1800 m)
 2. climatul montan (între 800-1800 m)
 3. climatul de dealuri înalte (între 500-800 m)
 4. climatul de dealuri joase ( între 200-500 m)
 5. climatul de câmpie
 6. climatul de litoral şi deltă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>