Fluviul Dunărea

Detalii:

vest (M-ţii Pădurea Neagră)

est (M.Neagră)

trece prin 10 ţări (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, România, Bulgaria, Rep.Moldova, Ucraina) şi prin 4 capitale (Viena, Bratislava, Budapesta, Belgrad)

– adună aproape toată reţeaua hidrografică a ţării noastre

– are variaţii de nivel şi de debit, cele mai mari debite fiind în luna mai, iar cele mai mici, toamna/iarna

– cantitatea medie anuală de aluviuni transportate este de 30 milioane tone

– potenţialul hidroenergetic al Dunării reprezintă ¼ din totalul potenţialului hidroenergetic al ţării noastre

Sectoarele Dunării:

  •  Sectorul Baziaş – Porţile de Fier (Defileul Dunării). Zona îngustă din dreptul  Munţilor Almăjului poartă numele de “Cazane”. În urma construirii barajului s-a format un lac întins, necesar hidrocentralei “Porţile de Fier”.
  •  Sectorul Porţile de Fier – Călăraşi este situat în sudul C. Române. Lunca Dunării are o lăţime de până la 20-25 km.
  •  Sectorul Călăraşi – Brăila (“bălţile” Dunării) se caracterizează prin despărţirea Dunării în două braţe care închid în interior incinte (Insula Mare a Brăilei şi Balta Ialomiţei) transformate în zone agricole.
  •  Sectorul Brăila – Marea Neagră (Dunărea Maritimă), permite în aval de Brăila, intrarea navelor maritime. În apropiere de Tulcea, Dunărea se desparte în trei braţe: Chilia, Sulina, Sf.Gheorghe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>