Râurile interioare

Caracteristicile reţelei hidrografice:

– are o formă radiară (asemănătoare spiţelor unei roţi) şi divergentă (din centru spre exterior)

– cele mai lungi râuri sunt: Mureş, Prut, Olt, Siret, Ialomiţa, Someş, Argeş, Jiu, etc.

– cele mai mari debite au râurile: Siret, Olt, Mureş, Jiu, Prut, Argeş, etc.

– se grupează în:

* grupa de vest (colectate de Tisa),

* grupa de sud (colectate de Dunăre),

* grupa de est (se varsă în Siret şi Prut),

* râurile dobrogene (se varsă în lagunele      şi limanele maritime)

-bazinele hidrografice reprezintă suprefeţele de teren de unde îşi adună apele un râu sau un fluviu.hidro

Principalele artere hidrografice:

 • Tisa, cu afluenţi din Depr. Maramureşului
 • Someşul, format prin unirea la Dej a Someşului Mare cu Someşul Mic
 • Crişurile, cuprind: Barcăul, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb
 • Mureşul (cu afluenţii: Arieş, Târnava, Sebeş, Strei şi alte râuri mai mici)
 • Bega
 • Timişul
 • Caraş, Nera, Cerna
 • Jiul (cu afluenţii principali: Motru şi Gilort)
 • Oltul (cu afluenţii: Râul Negru, Bârsa, Cibin, Lotru, Topolog, Olteţ)
 • Vedea (cu Teleormanul)
 • Argeşul (cu Dâmboviţa)
 • Ialomiţa (cu Prahova şi Teleajen)
 • Siretul (afluenţi: Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Buzău, Bârlad)
 • Prutul (cu Jijia)
 • Casimcea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>