Agentii Interni

Agentii intern = totalitatea factrilor, proceselor ce acţionează din interiorul Pământului deformând scoarţa terestră

Aceştia sunt:

  1. MAGMATISMUL
  2. VULCANISMUL
  3. SEISMELE
  4. MISCĂRILE TECTONICE

a. – mişcările orogenetice

b. –mişcările epirogenetice

Vulcanismul

= totalitatea proceselor legate de iesirea si consoidarea magmei la suprafata. Toate se inscriu intr-un proces numit ERUPTIE VULCANICA, iar rezultatul este APARATUL VULCANIC

vulcanism

Elementele unui vulcan

  • VATRĂ-locul de provenienţă a lavei
  • COŞ- sector prin care lava şi gazele ies la suprafaţă
  • CON-forma creată prin acumulare şi consolidarea materiei topite la suprafaţa scoarţei
  • CRATER-partea superioară a conului,prin care ies lava,vaporii de apă,gaze ,cenuşă,bombe
  • PLATOURI VULCANICE-suprafeţe rezultate din consolidarea lavelor

Produsele eruptiei vulcanice

  • ž  solide ca: bombele vulcanice (fragmente peste 64 mm de lavă solidificată ce pot atinge o dimensiune de mai mulţi metri cubi), lapilii (fragmente între 2 – 64 mm) şi cenuşa vulcanică (particule sub 2mm).
  • ž  lichide ca: lava (magma ajunsă la suprafaţă), lahar (curent noroios), geysir (izvoare fierbinţi ce izbucnesc din pământ ca fântâni arteziene), maare (lacuri circulare vulcanice)
  • ž  gaze: gaze vulcanice, fumarole (emanaţii vulcanice cu vapori de apă şi sulf).
  • ž  forme mixte cu scurgeri de piroclaste, echivalentul magmei în adâncime sunt plutonitele (roci magmatice de adâncime formate la presiuni şi temperaturi ridicate).

ž  Erupţiile vulcanice sunt de două feluri:

  1. ž  erupţia efuzivă este o erupţie vulcanică silenţioasă, care scoate la suprafaţă lava bazaltică cu viteză mică (erupţiile vulcanului Kilauea din Hawaii sunt efuzive).
  2. ž  erupţie explozivă este o erupţie puternică a unui vulcan care aruncă în aer materia pe distanţe uriaşe; lava e săracă în silicat; poate fi foarte periculoasă pentru locuitorii aflaţi în apropiere de locul erupţiei.

SEISMELE  (Cutremurele de pamant)

= miscari bruste ale scoartei terestre datorate eliberării bruşte a unor energii acumulate sub formă de tensiuni elastice între plăcile tectonice;

Durata: sec – min

Cauzele cutremurelor sunt:

  • deplasarea scoartei terestre;
  • eruptiile vulcanice;
  • activitatea antropica;
  • eruptiile subacvatice

Elemente:

  •  focar (hipocentru);
  •  epicentru;
  •  unde seismice;

Clasificarea cutremurelor:

1. Dupa loc

  • în zonele de rift-numeroase de mica intensitate
  • în zonele de subducţie – rare foarte puternice

2. După adâncimea focarului

  • cutremure superficiale (pana la 100km);
  • cutremure medii ( 100-300 km);
  • cutremure profunde ( peste 300 km)

Masurarea cutremurelor:

  1. Scara Richter (magnitudinea = cantitatea de energie eliberata in momentul producerii unui cutremur);
  2. Scara Mercalli (intensitatea = impactul cutremurului asupra societatii).

Miscarile tectonice

= sunt deplasari ale placilor tectonice pe orizontala sau pe verticala

a. Miscarile epirogenetice sunt specifice scoartei continentale rigide care executa miscari lente de coborare sau inaltare, fara a deranja structura stratelor. Ele sunt de 2 tipuri:

  •  epirogeneze pozitive :au loc cand apele marine se retrag in detrimentrul uascatului( regresiuni marine);
  •  epirogeneze negative: apele marine avanseaza peste uscatul in coborare.(transgresiuni marine)

Aceste epirogeneze pot fi provocate de:

– topirea calotelor glaciare

– de instalarea unei glaciatiuni

b. Miscarile orogenetice se produc la marginea blocurilor continentale sau in interiorul lor. Aceste miscari creeaza lanturile montane.

miscari orogenetice – au loc insectoarele de ciocnire a placilor; se produce cutarea, metamorfozarea si inaltarea materialelor ce alcatuiesc marginile acestora in urma actiunii placilor tectonice rezulta munti de cutare, care se asociaza in lanturi de sute sau mii de km;

1. Etapa de geosinclinal = depresiune tectonică foarte mare situată la marginea continentelor în care se acumulează cantităţi mari de sedimente aduse de râuri şi de curenţii marini.

Procesele care au loc aici sunt:

a. subsidenţa continuă (cobărârea)

b. acumularea continuă de sedimente

c. transformarea depozitelor

c. ondulării ale straturilor &erupţii submarine

Etapa durează 100 -150mil ani

2. Etapa de orogen= transformarea depresiunii tectonice în lanţ muntos prin apropiera blocurilor care încadrează geosinclinalul. Procesele care au loc aici sunt:

a. schimbarea sensului mişcării din lăsare în ridicare în trei faze:

+  faza inversiunilor – când fundul geosinclinalului se consolidează tot mai mult

+  faza depresiunii marginale sau avanfosa-o zonă de lăsare în care se acumulează sedimente erodate din munte→lanţuri deluroase prealpine(subcarpatice)

+  faza ridicărilor în bloc – când se formează adevăratul lanţ muntos şi apariţia formelor de relief marginale(depresiuni, dealuri, podişuri, câmpii)

3. Etapa de morfogeneză(ciclul eroziunii subaeriene)=acţiunea agenţilor externi după terminarea etapei de orogen

+  peneplena = este câmpia creată prin eroziunea totală a unui munte până la bază → platforma

+  masivele muntoase = sunt bucăţi de platforme reînălţate de orogenurile situate la marginea acestora (podişuri)

+  bazile sedimentare prin mişcări epirogenetice dau naştere la câmpii şi platouri

ex. Miscarile orogenetice caledonice – Alpii Scandinaviei, M. Scotiei; miscarile hercinice – M. Appalachi, Ural, Mas. Central Francez, M. Vosgi, Padurea Neagra, M. Macin; miscarile alpine – Carpatii, Alpii, Himalaya, Cordilierii, Anzii;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>