ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE UE –INTERDEPENDENŢE

A. ROMÂNIA CA PARTE A UE

 • Suprafaţa 238.391kmp-locul 8 între italia şi marea britanie
 • Numărul de locuitori de 21.5 mil-locul 7 între polonia şi olanda-ţară de mărime mijlocie
 • Poarta de intrare în UE –contactul dintre Europa centrală şi Europa estică
 • Caracteristici:
 1. dimensiunile teritoriale şi demografice
 2. existenţa unor resurse naturale semnificative la nivel european
 3. legătura geografică cu Europa centrală(Carpaţii, Dunărea)
  1. poziţia geografică la extremitate
  2. populaţia neolatină
  3. deschiderea spre marea neagră
  4. poziţionarea dificilă a ţării sub raportul
 • fluxurilor migratorii internaţionale

B. ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE UE

 I. Interdependenţe geografice

a. forma şi existenţa lanţului carpatic-structuri geologice, tipuri de roci, etajarea biopedoclimatică

b. câmpia dunării de mijloc

c. bazinul dunării-leagă şase ţări ale UE

d. marea neagră

e. caracteristicile bioclimatice-intersectarea mai multor limite de vegetaţie

II. Interdependenţe umane şi culturale

 1. europa de expresie latină-1.7mil kmp, pe care trăiesc 200 mil. loc(insulă de latinitate într-o mare slavă)
 2. confesional- o populaţie majoritar ortodoxă la contactul cu europa catolică şi protestantă
 3. dinamica teritorială a populaţiei
 4. păstrarea identităţii naţionale (globalizarea, occidentalizarea)

III. Interdependenţe economice

 • existenţa unor obiective economice comune şi a unui sitem economic unitar
 • Dezvoltarea ec accelerată în ultimii ani
 • Înscrierea pe axa de transport a hidrocarburilor „Drum al energiei caspice spre Europa„ datorită dependenţei energetice

şi starea conflictuală din Orientul Mijlociu

 1. proiectul conductei Constanţa-Trieste-1400km l
 2. proiectul conductei NABUCCO-3500 km l
 3. coridoare energetice:

+ coridorul nordic-prin rusia

+ coridorul central-prin constanţa-trieste; burgas-alexandropolis; ceyhan-trieste.

+ coridorul sudic-prin iran, ieşire la golful persic

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>