TIPURILE DE RELIEF

images

 

 • Forme de relief care se sprijină pe formele majore de relief
 • O familie de forme de relief datorate unui element determinant
 • Tipurile de relief derivat
 1. Suprafețele de eroziune
  • S-au format în zona montană în urma etapelor succesive de înălțare a munților
  • În perioadele când predomină eroziunea, apar la diferite altitudini suprafețe netede ca niște platouri
  • Altitudinea diferă în funcție de altitudinea maximă la care au ajuns munții
  • Se disting trei –patru nivele de eroziune în Europa și 3 nivele de eroziune în România
 2. Relieful glaciar
  • a fost creat de calota glaciară şi de gheţarii din masivele înalte(circuri, văi, custuri, praguri, lacuri, morene)
  • apare în europa nordică: Scandinavia, I-le Britanice, N Germaniei, Polonia, Rusia și în munții de peste 2000m
  • în România relief glaciar se găsește în Carpații Meridionali și Carpații Maramureșului și Bucovinei(Rodnei)
  • în Europa relief glaciar montan se găsește în Pirinei, Alpi, Carpați, Caucaz
 3. Relieful vulcanic
  • a apărut în neozoic în urma proceselor de vulcanism
  • în România relieful vulcanic se găsește în: Carpații Orientali latura vestică și în Carpații Occidentali pe alocuri
  • în Europa relieful vulcanic se găsește în: Sudul Pen Italice, Masivul Cetral Francez, Pod Boemiei, Pod Renan, Islanda
 4. Relieful petrografic
  • este relieful creat de diferite tipuri de roci în funcție de caracteristicile acestora(calcar, loess, argilă, conglomerat etc)
   1. Relieful carstic – este format pe calcare, din proprietății acestora de a se dizolva în apă
  • forme de relief: chei, peșteri, doline, uvale, polii, canioane, defilee, lapiezuri
  • în Romania relief carstic se găsește în: Carpații Orientali(rarău, ciucaș, giumalău, hășmașul mare, ceahlău, postăvaru, piatra mare), Carpații Meridionali(Bucegi, Piatra Craiului, Căpățânii, Cernei, Mehedinți), Carpații Occidentali(Apuseni, Banatului, Ruscă)
  • în Europa relief carstic se înâlnește în: Slovenia-Pod. Karst, Alpi(Holoch-cea mai lungă peșteră din lume), meseta spaniolă.
 5. Relieful pe loess – este o rocă sedimentară de culoare alb-gălbuie, prăfoasă care se poate tasa → crovuri-găvane-padine
  • În România relieful pe loess se găsește în C Română, de Vest, Pod Dobrogei
  • În Europa relieful pe loess se găsește în C Germano-Polonă, C Europei de Est
 6. Relieful structural
  • strucura petrotografică reprezintă modul în care sunt dispuse rocile în strat
  • tipuri de structuri:
   1. structură cutată – în toate unitățile de orogen
   2. structură de cute diapire – zone cu depozite de sare(DCT, Subcarpați)
   3. structură de domuri – sunt boltiri în care se gasește gaz metan(DCT)
   4. structură monoclinală – un versant este mai puternic înclinat, iar celălat are o înclinare mai slabă. Se găsește în podișurile hercinice din Europa și în Romania (Pod. Transilvaniei, Moldovei, Getic, Dobrogea de S, Dealurile V)
   5. structură tabulară – apar în zone în care rocile nu au suferit nici o înclinare(foarte slabă înclinare), astfel e formează staruri de roci orizontale și paralele între ele. Se găsesc în unitățile de platformă
   6. structură faliată – sub formă de horsturi și grabene. Apar în Europa hercinică(Pădurea neagră și Vosgi)
 1. Relieful fluvial – terasele și luncile
 2. Relieful litoral – cu fiorduri, riass, estuare, dalmatin, lagune, limane, delte etc.
 3. Relieful eolian – format din câmpuri de dune, SV Franţei, C Precaspică

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>