UNITĂŢILE MAJORE DE RELIEF ALE EUROPEI

 

 

imagesUnităţile majore, grupate pe trepte de relief şi substratul genetic sunt:

 

 1. Unităţi montane: aparţin unor sistemele formate în trei etape distincte
 • Unităţi alpine(finalul mezozoicului şi în neozoic)
  1. Alpi
 1. Limite: marea ligurică în în V și C Panonică în E
 2. Predomină rocile metamorfice
 3. Lanț montan lung de 1200km, formă de arc, culmi paralele,
 4. Altitudini mari (4807mvf. Mont Blank),
 5. Masivitate accentuată, relief glaciar și carstic
 1. Carpaţi
  1. Situat între Bazinul Vienei şi Valea Timocului,
  2. Predomină rocile metamorfice
  3. Are o lungime de 1300 km (III în Europa)→ 2/3 pe teritoriul ţării noastre (910 km),
  4. Traseu sinuos și mai fragmetați ca alpii → masivitatea redusă,
  5. Altitudinea medie 950m(max2655m Gherlakovka din Tatra), sectoare înalte şi joase
  6. Prezența reliefului carstic, glaciar și vulcanic – cel mai lung lanț vulcanic din Europa
 2. Balcani
  1. Situați în peninsula balcanică
  2. Predomină rocile metamorfice
  3. Mai scunzi decât Carpații; altitudinea maximă 2376 Vf Botev
  4. Formați din două culmi despărțite de Valea Tundjei, relief mai puțin variat
 3. Pirinei
  1. Limite – de la golful Biscaya până la Marea Mediterană
  2. Despart peninsula Iberică de continent pe o lungime de 400km
  3. Predomină rocile metamorfice
  4. altitudini ce rar depășesc 3000m, altitudinea maximă 3404 Vf Pico de Aneto
  5. relief glaciar și ghețar de tip pirenean (fără limbă glaciară),
  6. masivitate mare în Pirineii Cetrali, cei Atlantici și Mediteraneeni mai puțin fragmentați
 4. Caucaz
  1. Limite – între Marea Neagră și Marea Caspică
  2. Predomină rocile metamorfice, roci vulcanice și calcare
  3. Altitudinea maximă 5642 m în Vf Elbrus
  4. Relief vulcanic, carstic și glaciar
  5. Trecători înalte 2380 Pasul Crucii
  6. Masivitatea accentuată
 5. Pind
  1. Situați în partea vestică a Greciei
  2. Predomină rocile metamorfice
  3. Altitudinea maximă 2911 Vf Olimp
  4. Se extind în Marea Adriatică formând țărmul dalmatin
 6. Dinarici
 7. Situați dealungul țărmului Mării Adriatice
 8. Predomină rocile metamorfice
 9. Relieful carstic are o extindere largă
 10. Se caracterizează prin prezența șirurilor paralele, cese extind și în Marea Adriatică → țărmul dalmatin
 11. Cordiliera Betică
  1. Situat în sudul peninsulei Iberice
  2. Predomină rocile metamorfice
  3. Altitudinea maximă 3478 în Munții Sierra Nevada, Vf Mulhacen
  4. Relief glaciar și carstic

 

 

 1. Apeninii
  1. Situați în penisula Italică
  2. Predomină rocile metamorfice
  3. Se desfășoară sub formă de culmi parale orientate N-S
  4. Partea centrală este cea mai înaltă, având altitudinea maximă de 2914 Vf Como Grande(Grand Sasso)
  5. Alunecări de teren în nord și relief vulcanic în sud
  6. Fragmentați de numeroase văi și depresiuni

 

 • Unităţi caledoniene(începutul paleozoicului)
 1. Alpii Scandinaviei,
 2. Situați în nordul peninsulei Scandinave
  1. Ridicați pe verticală în timpul orogenezei alpine
  2. Lanţ de masive cu înălţimi de 800-2469m cu o fragmentare redusă
  3. Afectați de glaciațiunea cuaternară, este prezent relieful glaciar
  4. Se formează fiorduri la contactul cu Marea Norvegiei

b.Penini

 1. Se află pe teritoriul Marii Britanii
 2. Afectați de cutările hercinice
 3. Puternic faliați și erodați
 4. Prezența calcarelor și a reliefului carstic
 5. Altitudini sub 900m

 

 • Unităţi hercinice(finele paleozoicului)
  1. Masivul Renan

1.Orientare este-vest și se află de o parte și alta a Rinului

 1. Pedomină rocile metamorfice
 2. Au fost afectați de erupții vulcanice → relief vulcanic(maare – depresiuni vulcanice circulare)

4.Înălțimi medii 600-800m

b.Jura

1.Se găsesc la nord de munții Alpi

2.Predomină rocile metamorfice

3.Altitudinea maximă 1723 Vf Cret de la Niege

4.Au straturile de rocă dispuse în cute regulate, paralele și o structură ce a dat naștere unui tip de relief:R jurasian

 1. Patrulaterul Boemiei
  1. Se află pe teritoriul Cehiei
  2. Este alcătuit din Pod. Boemiei, încadrat de Colinele Ceho-Morave, Munții Sudeți și Metaliferi, în cetrul patrulaterului aflându-se Pădurea Boemiei
  3. Predomină rocile metamorfice
  4. Relief carstic
 2. Ural
  1. Se află la contactul dintre Europa și Asia
  2. Sunt orientați de la nord- sud
  3. Au o lungime de 2000km
  4. Altitudinea maximă 1895 Vf Narodnaia
  5. Predomină rocile metamorfice
   1. Păd Neagră-Vosgi
   2. Situați pe teritoriul Germaniei
   3. Predomină rocile metamorfice
   4. Reprezintă un sistem de horsturi(Pădurea Neagră1424m și Vosgi1429m) și grabene(Valea Rinului)
   5. Altitudini ce depășesc 1400m
   6. Relief vulcanic

 

 

 

 

 

 1. Unităţi de podişuri
 • Pe structuri vechi
 1. Doneţk, Central Rus,Volgăi, Dobrogei;
  1. Finlandei

1.Se află în estul peninsulei Scandinave

 1. Se suprapune peste Scutul Baltic
 2. Este alcătuit din șisturi cristaline străpunse de granite
 3. Este puternic modelat de ghețarii cuaternari → apare relieful

glaciar reprezentat de șiruri de morene între care se pot așeza lacuri

 1. Altitudinea maximă este de 1324m
 • Pe structuri noi
  1. Piemontul Getic, Piemontul Italian; Depresiunea Transilvaniei
 • Pe structuri hercinice
 1. Boemiei
 2. Meseta Spaniolă
 3. Se află în partea centrală a pen Iberice
 4. Predomină rocile metamorfice

3.Intens erodată și faliată

4.Dominată culmi alungite numite sierre

 1. Relief ruiniform apărut prin eroziune diferențială
 2. Relief glaciar pe cele mai înalte vârfuri 2592m Sierra de Gredos
 3. Masivul Central Francez
 4. se află în vestul Franței
 5. Predomină rocile metamorfice
 6. A fost afectat de vulcanismul din neozoic→

se observă numeroase conuri și cratere

 1. relief carstic cu numeroase chei în partea de sud
 2. altitudinea maximă 1886m în Vf Monte Dore
 3. Unităţi de câmpie
 • Câmpii fluvio-glaciare-
 1. a. Nord-Europeană
  1. Se mai numește C Germano-Polonă
  2. Este o câmpie de subsidență(se scufundă lent)
  3. Modelată de ghețarii cuaternari
  4. Forme ale reliefului glaciar: lacuri glaciare morene și sandre
  5. Altitudini negative în C Olandei care au fost închse cu diguri numite poldere
  6. O câmpie vălurită acoperită cu loess
 • Câmpii fluvio-lacustre
 1. Română
  1. Se desfășoară dealungul Dunării, sub formă de fâșii paralele

reprezentate de: Lunca Dunării, terasele Dunării, câmpia de loess, câmpiile de subsidență ți câmpiile piemontane

 1. Altitudinile variază între 6-300m
 1. Panonică
  1. Se află între Munții Dinarici, Carpați și Alpi
  2. S-a format în cuaternar prin depuneri de sedimente pe locul lacului panonic
  3. Are un fundament cristalin, căzut în trepte și acoperită cu formațiuni sedimentare
  4. Pe suprafața sa se găsesc masive cristaline și munți insulari
 2. Padului
  1. Este un vechi golf al Mării Adriatice în care s-a depus sedimente aduse de râurile din Alăi
  2. S-a format în cuaternar
  3. Are altitudini scăzute sub 200m
  4. Aici se află renumita Laguna Veneția

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Câmpii pe structură de podiş
 1. Europei de Est
 2. Se află în estul Europei
 3. Cea mai întinsă câmpie a Europei(4mil kmp) și a doua în lume după C Amazonului
 4. Formată pe Scutul Baltic peste care s-a depus straturi de sedimente
 5. Alcătuită din câmpii joase, colinare și podișuri joase puternic erodate(Volgăi, Central Rus, Valdai343m,

Colinele Timan

 1. Altitudinea minimă 28m, cea maximă 463, în Col Timan
 2. A fost modelată de glaciațiunea cuaternară, în urma căruia s-a depus un strat gros de loess
 3. Sistemele fluviale principale sunt orientate nord-sud
 1. Finlandei
 2. Mărginesc golful Finic și Botnic
 3. A fost modelată de ghețarii cuaternari
 4. Are loc un proces continu mișcare prin ridicare rapidă(1m/100ani)
 • Câmpii fluvio-litorale
 1. Mării Negre
 2. Precaspică
 3. Este situată în paretea de N a Mării Caspice
 4. Limite Colinele Volgăi în vest și Podișul Ustiurtit în est
 5. Fundament de vârstă precambriană
 6. Altitudinea variază între 149m și – 28m
 7. Este bogat în zăcăminte petroliere
 8. Tamisei
 9. Este axată pe fluviul Tamisa
 10. Este așezată între Chilterns Hills la nord, și North Downs la sud
 11. Altitudine coboară de la vest la est și dispre margini spre partea centrală, în care curge fluviul Tamisa
 12. Formează unul dintre cele mai cunoscute estuare de pe glob

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>