HARTA POLITICĂ A EUROPEI ŞI ROMÂNIEI

Harta politică reprezintă totalitatea statelor şi teritoriilor existente la un moment dat pe glob

EUROPA

Harta politică a Europei are 47 de state, o populaţie de peste 700 mil loc (115 din pop terrei)state ce pot fi clasificate după mai multe criterii.

 1. Poziţia geografică:
 • Continentale, România, Ungaria, Elveţia, Slovenia;
 • Peninsulare, Italia, Spania, Portugalia, Norvegia, Suedia;
 • Insulare, Cipru, Regatul Unit, Islanda
 1. Numărul de locuitori:

– Foarte populate peste 50 mil. loc. Rusia, Germania, Franţa, Regatul Unit, Ucraina;

– Populate (mijlocii). România, Spania, Polonia, Italia, Grecia, Bulgaria;

– Slab populate, Estonia, Islanda, Norvegia, Belarus

 1. 3. Suprafaţa:

– Mari: Rusia, Ucraina, Franţa, Spania, Germania, Polonia, Suedia;

– Mijlocii: Austria, Ungaria, Portugalia, România, Italia;

– Mici: Vatican, Monaco, Andora, Malta, Luxemburg

 1. 4. Forma de guvernare:

– 22 republicii parlamentare: România, Austria, Cehia, Croaţia, Germania, Bulgaria,

– 9 republicii prezidenţiale: Franţa.

– 3 republici federale: Finlanda, Rusia, Ucraina;

– 9 monarhii constituţionale: Regatul Unit, Spania, Olanda, Belgia, Danemarca, Suedia,

– 2 principate: Monaco, San Marino

– un stat papal Vatican

 1. Criteriul geografic:
 • Europa vestică,
 • Europa nordică,
 • Europa estică,
 • Europa sudică,
 • Europa centrală
 1. Nivelul de dezvoltare economică
 • Foarte dezvoltate
 • Dezvoltate
 • În curs de dezvoltare
 • Slab dezvoltate

ROMÂNIA CA STAT AL UE

 1. POZIŢIA GEOPOLITICĂ
 • Se referă la felul în care un stat este racordat la problemele de bază ale lumii contemporane şi cum este situat fată de statele sau grupările de state cu rol determinant în evoluţia actuală
 • A oscilat în timp datorită factorilor politici, militari, socio-economici fiind permanent sub influenţa unor puteri exterioare (- intersectarea intereselor unor mari imperii, întrepătrunderea a două mari religii).
 • România se află în „zona gri”(de trecere) dintre Occident în sens larg, şi spaţiul fostei Uniuni Sovietice
 • Din punct de vedere al întinderii, al populaţiei, potenţialului civil şi militar, se află la intersecţia cercului lărgit Europei Centrale cu cercul lărgit al Balcanilor (locul II ca nr. şi întindere al ţării)
 • România este o ţară situată în Uniunea Europeană
 • Caracterul european este dat de Munţii Carpaţi-Dunărea –Marea Neagră → enclavă orientală a romanităţii
 • România se află la intersecţia celor mai importante axe geoeconomice, totodată şi axe geostrategice, ale continentului:
  • Axa Vest – Est: Europa Occidentală(furnizoare de tehnologie) – spaţiul ex-sovietic (furnizor de resurse naturale)
 • Axa Nord-vest – Sud-est: Europa Centrală–Asia Mică şi Orientul Apropiat, are caracteristici comune cu precedenta)
 • Axa mărilor: Marea Caspică – Marea Neagră – Marea Mediterană, transportul resurselor energetice.
 • Axa fluviilor şi a canalelor: Rin – Main – Dunăre (1992), Marea Nordului – Marea Neagră

GRUPĂRI REGIONALE DE STATE DIN EUROPA

GRUPAREA REGIONALĂ

STATE INDEPENDENTE
STATUL CAPITALA
EUROPA CENTRALĂ
          10 STATE
GERMANIA

ELVEŢIA
AUSTRIA
POLONIA

CEHIA
SLOVACIA
UNGARIA
ROMÂNIA
REP. MOLDOVA
LIECHTENSTEIN
EUROPA OCCIDENTALĂ (ATLANTICĂ)

6 STATE

FRANŢA
REGATUL UNIT AL MARII  BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD
IRLANDA
OLANDA  
BELGIA
LUXEMBURG
EUROPA DE NORD ŞI NORD-VEST

8 STATE

DANEMARCA

NORVEGIA
SUEDIA
FINLANDA
ISLANDA
LETONIA
LITUANIA
ESTONIA
EUROPA DE SUD (MEDITERANEANĂ)

18 STATE

ITALIA
SPANIA
PORTUGALIA
GRECIA
BULGARIA
ALBANIA
MACEDONIA
BOSNIA-HERŢEGOVINA
SERBIA
CROAŢIA
MUNTENEGRU
SLOVENIA
MALTA
SAN MARINO
MONACO
VATICAN
ANDORRA
CIPRU
EUROPA DE EST

3 STATE

FEDERAŢIA RUSĂ
BELARUS
UCRAINA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>