POPULAŢIA ŞI CARACTERISTICILE EI DEMOGRAFICE

 

 

 1. Evoluţia numerică a populaţiei
 2. Populaţie Europei
  • Populaţia depăşeşte puţin 700 milioane de locuitori (715 mil.)
  • Populaţia continentului este inegal răspândită datorită, cauzelor naturale şi sociale precum şi datorită

regimului politic. Marea majoritatea populaţiei locuieşte în mediul urban 70%

 • Evoluţia populaţiei continentului este determinată de:

 

 • Natalitate-a coborât la 11-12‰
 • Mortalitate-a crescut la 11‰
 • Spor natural-este negativ în EE şi pozitiv în ES
 • Speranţa medie de viaţă la naştere este de 70 de ani
 • Deplasarea populaţiei este determinată de: factorul economic, cauzele de ordin sanitar şi educaţional

 

 • Consecinţele evoluţiei acestor indicatori ai populaţiei ne arată că: scăderea continuă a populaţiei continentului, îmbătrânirea populaţiei, un deficit de forţă de muncă în viitor
 1. Populaţia României
 • Populaţia este de 21,6milionane locuitori(2005)=> ţara mijlocie-mare .
 • Creştere numerică: 1930 -14mil.loc; 1970  -20 mil.loc; 1990  -23,2 mil.loc
 • În prezent este de scădere numerică:1998 -22.5 mil.loc; 2002  -21.7 mil loc.
 • Numărul de locuitori ai României este în continuă scădere, datorită: sporului natural negativ & migraţiei forţei de muncă
 • Marea majoritatea populaţiei locuieşte în mediul urban 55%
 • Evoluţia populaţiei este determinată de:

 

 • Natalitate-a coborât la 16(1989)-10‰(20004)
 • Mortalitate-a crescut la 10.6(1990)-12‰(20004)
 • Spor natural-în scădere 5.3(1989)- -1.9‰(2004)
 • Sporul natural a inregistrat fluctuatii: cel mai mare:

18.1‰ in anul 1967, cel mai mic: -2.5‰ in anul 1996,este                    negativ din

anul1992=>scadere numerică

 • Speranţa medie de viaţă la naştere este de 70 de ani
 • Deplasarea populaţiei este determinată de: factorul economic, cauzele de ordin sanitar şi educaţional


 1. Distribuţia spaţială a populaţiei
 2. Densitatea populaţiei Europei =
 • Raportul dintre numărul populaţiei şi suprafaţa teritoriului locuit, este inegal distribuită.
 • Densitatea medie a populaţiei este de 70 loc/km²(locul II după Asia)
  • Peste 300 loc/kmp-Benelux, Ruhr, Anglia, N Italiei, V Rinului
  • Peste 100loc/kmp-ora;ele mari din europa vestică şi centrală
  • Sub 50loc/kmp-europa estică, de nord, de sud, extremitatea continentului
 • este mai mare în statele mici şi foarte mici: Monaco 16000 loc/km², Vatican, Malta peste 1000loc/km²
 • este medie şi puţin peste medie în Europa Centrală şi de Vest
 • este mică în Rusia 9loc/km² şi 27loc/km²în partea europeană, Ţările scandinave şi baltice, Islanda 3loc/km²
 1. Densitatea populaţiei României
 • Densitatea medie a populaţiei este de 90 loc/km²(locul II după Asia)
 • Este detreminată în cea mai mare parte de condiţiile de favorabilitate a condiţiilor naturale, gradul de urbanizare,

de ordin demografic, istoric, economic

 • Peste 100 loc/kmp-oraşele mari, Culoarul Siretului, Podişul Sucevei, Valea Mureşului Mijlociu, C Munteniei
 • Sub 100 loc/kmp(50-60)-regiunile carpatice şi regiunile ocupate de apă
 1. Caracteristici ale structurilor geodemografice

 

 1. Rasa europoidă: a. subgrupe – scandinavă, mediteraneană, alpină; b. enclave –laponi, evrei, rromi, africani.
 2. Lingvistică şi confesională:

 

 1. romanice (latine) – religia catolică-E S, V, C şi SE
 2. germanice – religia protestantă-N, NV, V şi C Europei
 3. slave – religia ortodoxă-
 4. uralo-altaice (turcă, tătară, maghiară, finlanda, estoniană)
 5. alte limbi (greaca, letona, albaneza)

 

 1. Pe grupe de vârstă: populaţia se caracterizează print-o pondere mare a populaţiei de peste 60 de ani

 

 1. populaţie îmbătrânită-65 ani-15/19%
 2. populaţie tânără-sub 20 ani-17%
 3. populaţia adultă-20-65 ani-65/70%
 4. România: tânără 16%; vârstnică 15%; adultă 69%;

 

 1. Structura pe sexe: 102b/100f: R= 51%B; 51.3%F
 2. Structura profesională
 3. serviciile – europa centrală şi vestică
 4. agricultura, industria şi serviciile – estul continentului

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>