Tarile vecine Romaniei

  1. UCRAINA

  Caracteristici:

  • al doilea stat ca suprafaţă din Europa
  • relieful este predominant de podiş (pod. Podolic) şi câmpie (C. Nistrului); munţii apar în vestÞ M-ţii Carpaţii Păduroşi-vf. Hovârla 2001 m
  • râurile principale sunt Nistrul şi Niprul
  • populaţia este formată din 65% din ucrainieini şi 35% ruşi; numeroşi ucrainieini trăiesc în afara graniţelor (4,4 mil)
  • oraşe: Kiev, Lvov, Odessa, Sevastopol, Harkov, Cernobîl
  • deţine importante resurse cărbuni, minereuri de fier, sare, uraniu
  • industria este principala activitate remarcându-se prin următoarele ramuri: siderurgie, costrucţii de maşini, chimică; prinipalele regiuni industriale sunt: Kiev şi Donbas
  • este unul din principalii producători agricoli: cartofi, floarea soarelui etc
  • transporturile sunt bine dezvoltate: rutiere (cea mai mare reţea de autostrăzi din estul Europei), fluviale şi feroviare
  • turismul aduce venituri importante
  • ss
  • REP. MOLDOVA

  Caracteristici:

  • cel mai mic vecin al României
  • relieful este predominant de podiş şi câmpie
  • râurile principale sunt Dunărea (600 m), Nistrul şi Prutul
  • populaţia -4 mil-este formată din 78,2% din români, 40% pop. urbană, prezintă un spor natural negativ
  • oraşe: Chişinău, Tiraspol, Soroca, Tighina,
  • prezintă cel mai redus PIB per loc din Europa
  • este o ţară predominant agrarăÞstruguri, fructe,floarea soarelui, tutun
  • industria este slab dezvoltată, mai ales alimentară

  s

  1. BULGARIA

  Caracteristici:

  • al doilea stat ca suprafaţă
  • relieful este predominant înalt M-ţii Rila-Rodopi, M-ţii Balcani, M-ţii Pirini, Pod. Prebalcanic
  • râul principal este Dunărea
  • populaţia este formată din 80% din bulgari, 10% turci şi 5% rromi
  • oraşe: Sofia, Varna, Burgas, Tîrnovo
  • economia se bazează în principal pe servicii
  • industria rămâne o activitate de bază: alimentară, siderurgică, chimică
  • agricultura se remarcă prin viticultură, tutun, cult. Trandafirilor, castraveti
  • transporturile sunt bine dezvoltate evidenţiindu-se cele feroviare şi maritime

  sss

  1. SERBIA

  Caracteristici:

  • prin desprinderea Muntenegrului din federaţie nu mai are ieşire la M. Adriatică
  • relieful este muntos în S şi E (Alpii Dinarici-vf. Daravica-2656m, respectiv M-ţii Serbiei) de câmpie şi colinar în partea centrală (C. Moraviei) şi numai câmpie în N, C. Dunării
  • râurile principale sunt Dunărea, Morava, Sava, Drava, Tisa
  • populaţia este formată din 62,6% din sârbi, 16,5% albanezi, 3,3% unguri, 1,5% români
  • oraşe: Belgrad, Novi Sad, Subotica, Pristina
  • deţine resurse variate dar puţine
  • industria este principala activitate remarcându-se prin următoarele ramuri: siderurgie, metalurgia neferoselor, costrucţii de maşini, chimică
  • agricultura este performantăÞpomicultura (pruni), cereale, plante tehnice
  • transporturile sunt bine dezvoltate,moderne şi diversificate

  ssss

  1. UNGARIA

  Caracteristici:

  • relieful este predominant jos (80% din suprafaţă are altitudini sub 200m)-C. Panoniei; relieful montan apare pe mici suprafeţe în N ÞM-ţii Matra-vf. Kekes 1015 m
  • râurile principale sunt Dunărea, Tisa, Someş, Mureş, Crişuri
  • populaţia în scădere este formată din 84,4% din unguri, 5,3% rromi(cea mai mare pondere din Europa), ruteni, români
  • oraşe: Budapesta, Syeged, Bekescsaba, Miskolc, Debrecen
  • prezintă o economie performantă, în plină modrnizare, cu un PIB caracteristic ţărilor occidentale-seviciile contribuie cu 2/3
  • industria este variată, remarcându-se construcţiile de maşini, chimică, uşoară şi alimentară
  • este unul din principalii producători agricoli, având o balanţă agricolă excedentarăÞ cereale, legume, viticultură
  • transporturile sunt bine dezvoltate: rutiere,fluviale, feroviare precum şi cele speciale
  • turismul aduce venituri importante

  sssss

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>