FORMAREA UNIUNII EUROPENE ŞI EVOLUŢIA INTEGRĂRII EUROPENE

images

 

 1. Formarea Uniunii Europene
 • Etapele formării uniunii sunt:
 1. Înfiinţarea la 9 mai 1950, a Comuniţăţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului(CECO),
  1. Fondatorii ei sunt: Robert Schuman(ministru de externe) şi Jean Monet(industriaş)
  2. Semnarea declaraţie Schuman s-a făcut la 26-28 august 1951
  3. Statele fondatoare sunt în număr de şase ţări: belgia, franţa, germania, italia, luxemburg şi olanda
 2. Înfiinţarea la 25 martie 1957, a Comuniţăţii Economice Europene (CCE),
  1. a luat fiinţă prin tratatele de la Roma, intrate în vigoare la 1 ianuarie 1958
  2. tratatul de instituie a Comuniţăţii Europene a Energiei Atomice(Euratom)
  3. obiectivele ei sunt: crearea unei pieţe comune şi armonizarea politicilor economice
 3. Transformarea CEE în Uniunea Europeană:
  1. Tratatul de la Maastricht(localitate olandeză)-adoptat la 9-10 decembrie 1991, semnat la 2 februarie 1992 de minştrii de externe, apropbat de Parlamentul European
  2. Tratatul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1993
 • Valuriile de aderare şi condiţiile de aderare la UE sunt:
 1. Valurile
  1. 1973: cele şase state fondatoare al CECO, la care se adaugă danemarca, irlanda şi marea britanie
  2. 1981-Grecia→ 10 state
  3. 1986-Portugalia şi Spania→12state
  4. 1994-Austria, Finlanda şi Suedia→15state
  5. 2004-Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria→25de st.
  6. 2007-România şi Bulgaria→27 state
  7. Condiţiile de aderare:

 

 1. identitate
 2. criterii economice
 3. capacitate de asumare a obligaţiilor
 4. capacitate de subscriere la obiectivele politice, economice şi monetare
 5. cadru administrativ şi juridic adecvat

 


 1. Obiectivele Uniuni Europene
  1. crearea unei uniuni vamale
  2. crearea unor politici comune: agricolă, comercială, concurenţială, a energiei, de transporturi
  3. crearea unei pieţe unice-funcţionarea celor patru libertăţi
  4. libera circulaţie a bunurilor
  5. libera circulaţie a forţei de muncă
 • libera circulaţie a serviciilor
 1. libera circulaţie a capitalului
 2. crearea unei uniuni economice şi monetare

 

 1. Importanţa Uniunii Europene
  • Este fondată pe principiile democraţiei, libertăţilor fundamentale de drept şi pe respectarea identităţii naţionale a statelor membre.
  • Oferă spaţiu de securitate, justiţie şi libertate în interiorul căruia să funcţioneze o piaţă liberă

 

 • Contribuie la consolidarea democraţiei;
 • Usurează circulaţia mărfurilor;
 • Asigură pacea;
 • Asigură şanse egale de dezvoltare tuturor statelor membre;
 • Este liberă circulaţia persoanelor;
 • Persoanele pot munci şi studia în orice ţară membră;
 • Se desfiinţează taxele vamale;
 • Creşte bunăstarea cetaţenilor UE;
 • Fiecare ţară membră îşi păstrează limba, obiceiurile, tradiţiile, cultura, credinţa şi simbolurile naţionale.

 

 

 1. Simbolurile UE
 2. Drapelul Uniunii Europene este un dreptunghi pe un fond albastru, în interior are un cerc format din 12

stele aurii care simbolizează perfecţiunea şi unitatea. 26 mai 1986. Numărul stelelor nu are legatură cu

numărul statelor membre.

 1. Imnul Uniunii Europene este un fragment din ultima parte a Simfoniei nr. 9 de Ludwig van Beethoven.

Se numeşte ODA BUCURIEI.1985

 1. Moneda unică Euro are ca simbol EUR sau €, care reprezintă prima literă a cuvântului Europa, iar cele

două linii paralele simbolizează echilibrul -1 ianuarie 1999; 1 ianuarie 2001-a început să circule în bacnote

şi monede

 1. Ziua Europei este la 9 mai pentru că în această zi s-a propus înfiinţarea uniunii de state, care astăzi

formează Uniunea Europeană.

 1. Deviza Uniunii Europene este „Unitate în diversitate”. Această deviza a fost aleasă în urma unui

concurs la care au participat 80.000 de tineri cu vârste între 10 – 20 de ani.

 

 1. Instituţiile UE

INSTITUŢIA

SEDIUL

DOMENIUL

Agenţia Europeană a Mediului

Copenhaga

Coordonarea proiectelor din domeniul MÎ

Banca Centrală Europeană

Frankfurt

Politici monetare şi moneda unică

Banca Europeană pentru Investiţii

Luxemburg

Stimularea proiectelor de investiţii

Comitetul Economic şi Social

Bruxelles

Coordonarea activităţilor ec şi sociale

Curtea de Justiţie

Luxemburg

Arbitraj european

Parlamentul European

Strasbourg

Elaborarea documentelor de politică E

Consiliul Uniunii Europene(Consiliul de minştrii)

Bruxelles

Org. actv. de secretariat şi magement a documentelor UE. Nu exercită funcţii legislative, ci adoptă doar decizii

Comitetul regiunilor

Bruxelles

Coordonarea proiectelor de dezv regională

Comisia europeană

Bruxelles

Reprezintă interesele generale ale UE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>