Carpatii Orientali

Limite:

– între graniţa cu Ucraina(N), Valea Prahovei şi Subcarpaţii de Curbură(S), Pod. Moldovei şi Subcarpaţii Moldovei(E), Depres. Colinară a Transilvaniei, Dealurile de V şi Câmpia de V(V).

Caracteristici:

– altitudinile au valori mijlocii
– au culmi paralele orientate NV-SE (N şi centru) şi curbate (S)
– sunt formaţi din 3 fâşii paralele: munţi vulcanici(V), munţi din roci dure(centru), munţi din roci sedi- mentare, cutate (E)
– sunt foarte fragmentaţi de depresiuni, văi, trecători
– au forme de relief variate: relief vulcanic, glaciar, relief specific datorat rocilor (conglomerate)

Subdiviziuni:

– Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei (Vf. Pietrosu 2303m, M-ţii Rodnei /Depr. Maramureşului / în E sunt Obcinile Bucovinei)
– Carpaţii Moldo-Transilvani (2100m M-ţii Călimani / Depr.Giurgeului / Depr.Ciucului)
– Carpaţii Curburii (1954m în Masivul Ciucaş / Depres. Braşovului -cea mai întinsă depresiune intramontană).
s1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>