Carpatii Meridionali

Limite:

– Valea Prahovei(E), Culoarul Timiş-Cerna (V), regiuni deluroase (N şi S).

Caracteristici:

– sunt numiţi şi Alpii Transilvaniei

– este cel mai masiv şi mai înalt sector al  M-ţilor Carpaţi din ţara noastră

– sunt orientaţi pe direcţia E-V

– cele mai mari altitudini: Moldoveanu 2.544m şi Negoiu 2.535m

– în alcătuirea lor predomină şisturile cristaline

– pe crestele înalte sunt circuri şi văi glaciare

– masivitatea şi fragmentarea redusă sunt puse în evidenţă de numărul mic de depresiuni şi văi

Subdiviziuni:

  •   Grupa Bucegi – Cuprinde trei masive muntoase (Bucegi -vf.Omu 2.505 m , Piatra Craiului, Leaota) şi Culoarul Bran-Rucăr.
  •   Grupa Făgăraş –cea mai înaltă, având pe lângă cele două vârfuri (Moldoveanu şi Negoiu), mai multe înălţimi de peste 2.500m. Cuprinde M-ţii Făgăraş, Iezer, Depr. Loviştei pe Valea Oltului.
  •   Grupa Parâng –M-ţii Parâng (2.519m), Şureanului,Cândrelului,Lotrului,Căpăţânii.
  •   Grupa Retezat-Godeanu –M-ţii Retezat (vf.Peleaga 2.509m),Godeanu, Depr.Haţeg (N), Depr. Petroşani pe cursul superior al Jiului. M-ţii Retezat au relief glaciar. Pe marginile grupei, în zonele cu roci calcaroa- se, apar chei şi fenomene carstice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>